Aktiv Guld
Luk

Boganmeldelse

Basic Wax Modeling– An Adventure in Creativity

Forfatter: Hiroshi Tsuyuki 106 sider. Engelsk. 225 kroner

Forhandles af Aktiv Guld A/S

I vor tid er vi vant til at betragte Vesten som visionernes og inspirationens sande kilde, både videnskabeligt, teknisk og kreativt, og det i en sådan grad, at vi næsten glemmer, at velstand og de store visioner ofte tidligere kom fra Fjernøsten.

Når det drejer sig om de fundamentale færdigheder vedrørende de kreative håndværksmæssige fremgangsmåder i smykkefremstillingen, kan det fortsat være en fordel at gå i lære hos en japansk mester, som seriøst, systematisk og etapevist sætter dig ind i tingene.

Smykker og skulpturer har ofte deres udspring i voksmodeller, men voksprocesser er ikke altid så lige til, som man må-ske skulle tro. Omvendt kan en vellykket voksmodel være kimen til mange skønne smykker, som påskønnes ikke blotfor deres værdier i metaller og ædelsten, men netop i denne værdis forøgelse gennem den kreative, kunstneriske proces.

Der kan anvendes andre materialer til dannelsen af modellen, som udgør grundlaget for fremstillingen af kunstværket. Det gælder modeller af træ og plastik, men voksen har i sin fleksibilitet og fasthed netop den rette konsistens på rette tid: først blødheden, senere fastheden, som tillader den kreative kunstneriske udfoldelse i sin fulde flor – og det uden brug af tungt værktøj – og så kan det hele foregå i beskedne og rene lokaler. Men hvordan griber man det så an?

Denne bog gør det let, fornøjeligt og samtidig lærerigt at gå til processen, men derkræves indlevelse, helhjertet engagement og dermed opmærksomhed. Til gengæld bruges der ikke mange ord, kun detaljerede illustrationer, som viser den rigtige fremgangsmåde, der til gengæld skal følges til punkt og prikke.

Trin for trin gennemgås fremgangsmåden for 11 forskellige hovedtyper til den kunstneriske og håndværksmæssige fremstilling af ringe.

Bogen er velstruktureret: Efter en kort, men vigtig introduktion, undersøges vekselvirkningen mellem voks og redskaber, som er intimt forbundne. De forskellige vokstyper og redskaber analyseres.

Før gennemgangen af fremgangmåden ved de enkelte hovedtyper anbefales det, at man tilegner de håndværksmæssige og designmæssige grundprincipper før man begynder at udvikle sit eget design. Efter denne opfordring gennemgås de forskellige grunddesign detaljeret og yderst illustrativt, suppleret med kun ganske få bemærkninger i form af en kort, men dækkende tekst.