Aktiv Guld
Luk

Hjertets spor i litteraturen

Hjertet kan i litteraturen spores helt tilbage til Bibelen. Hjertet ses her ofte som et center for de menneskelige inderste træk og følelser på godt og ondt, men i den kristne tankegang kan den menneskelige sjæl opfyldes af Helligånden og henlægges til netop hjertet. Man kan sige, at hjertet bliver stofliggørelsen af sjælen. Og herfra er vejen til kærlighedssymbol måske ikke så lang.

Det to-delte hjerte

I trubadurdigtningen var det oftest en uopnåelig adelskvinde, der var genstand for beundring. For at gøre sig værdig til hende måtte bejleren opfylde alle ridderlige idealer og påtage sig enhver farlig opgave. I langt de fleste tilfælde nåede bejleren ikke sit mål, og kærligheden forblev uforløst. Derfor kædes kærligheden ofte sammen med lidelse.

Igennem denne kærlighedslitteratur skilles hjertet i to - det kropslige organ og kærlighedssymbolet. Kun når den sanselige tiltrækning kan forenes med ægte romantisk kærlighed opstår det perfekte.

Det litterære fokus på kærligheden fortsætter efter middelalderens afslutning og kan siges at kulminere med eksempelvis Shakespeares kærlighedshistorier.

På vej mod det moderne menneske

De ridderlige idealer om ære, barmhjertighed og storsind, som fandtes i kærlighedshistorierne forbindes ofte med den humanisme, der opstod i de kommende århundrede. I det hele taget kan man sige at kampen om menneskets ret til at vise følelser og tænke individuelt - eller følge sit hjerte - uden om de ydre påvirkninger, som kirken og samfundet opstillede, er et vigtigt skridt på vejen mod det moderne menneske.

Smykket som symbol på kærlighed

I Saint-Exupérys eventyr Den lille prins, 1950, står der: “Kun med hjertet kan man se rigtigt. Det væsentlige er usynligt for øjet”. Og netop det ægte klassiske smykke er resultatet af et kunstnerisk håndværk, der rækker ud over det, som øjet ser.

Smykker er i bedste fald kun symboler på kærligheden, men ved at satse seriøst på det symbolske, så sker det, at den symbolske handling forvandles til sand adfærd, der fører langt videre end selv fantasien kan forestille sig.

Dermed sker miraklet.

> Læs artiklen i en printvenlig version

Legenden om Sankt Valentin

> Læs artikel

Hjertets kulturelle betydning

> Læs artikel