Aktiv Guld
Luk
Verdensmål for bæredygtig udvikling


​Hvad kan vi bruge verdensmålene til? 

Til forskel fra FN’s tidligere mål, handler de 17 verdensmål ikke kun om udviklingslandene, men også om lande som for eksempel Danmark. Det gør at vi også må spørge os selv, hvad vi kan gøre, for at møde de udfordringer vi har herhjemme? Hvad gør vi for at sikre en bæredygtig udvikling i vores del af verden? Ingen kan løse det hele selv, det handler om at vi er mange der løfter i flok.

For Aktiv Guld er verdensmålene gode at bruge til at få klarlagt, hvad vi allerede gør indenfor bæredygtighed. De er også gode at bruge til en fælles snak om, hvor og hvad vi vil fokusere på for fremover at blive endnu bedre til det.  

Det handler om at være realistisk omkring hvad vi vil bidrage med i forhold til, hvad vi kan bidrage med. Hvad synes vi er god udvikling, som vi vil prioritere at arbejde med. 

I Aktiv Guld har vi valgt at fokusere på tre af verdensmålene. Det betyder ikke, at vi mener at de andre mål ikke er vigtige. Det betyder blot, at det er indenfor disse tre mål, at vi i hvert fald kan se at vi gør en forskel.

Aktiv Gulds fokusområder 

Mål 4 - kvalitetsuddannelse


Mål 8 - anstændige jobs og økonomisk vækst


Mål 12 - ansvarligt forbrug og produktionMål 4 - kvalitetsuddannelse

Aktiv Guld har i snart to årtier afholdt kurser efterspurgt af professionelle og folk med interesse i branchen. Det er vigtigt for os at holde fast i traditionelle håndværksmetoder og -teknikker, ligesom vi gerne vil være med til at styrke branchen med videreuddannelse og holde den opdateret med nye teknikker og teknologier.

I foråret 2019 havde Aktiv Guld fulde huse på vores klassiske fattekursus og på vores GRS fattekurser. Der var kursister fra store dele af Danmark, såvel som fra mange af de nordiske lande, som vi handler med til dagligt. Det var som altid en fornøjelse at se, hvordan kursisterne skaber et fagligt fællesskab og netværk, erfaringsudveksler, videregiver færdigheder og inspirerer gensidigt med deres engagement og entusiasme.

Det er derfor at vi vælger at fremhæve vores indsats indenfor verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse. Mål 8 - anstændige jobs og økonomisk vækst

Aktiv Guld har fokus på at en arbejdsplads skal indrettes efter de mennesker der arbejder der, og ikke omvendt.

Det betyder at de maskiner vi sælger har ergonomi i højsædet. De hjælper til at dem der bruger dem ikke bliver nedslidte før tid, og de hjælper til at den enkelte kan få mere ud af sin tid. Det sikrer ikke kun anstændige jobs men også økonomisk vækst, hvorfor verdensmål nummer 8 også er vigtigt for os.Mål 12 - ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål nr 12 er et af de helt centrale verdensmål for Aktiv Guld. Det handler blandt andet om at udnytte vores naturressourcer bedst muligt, om forsvarlig håndtering og brug af kemikalier, og om at vi som virksomhed fører produkter der så vidt muligt har en bæredygtig profil.

Vi har i Aktiv Guld fokus på guld der er certificeret genanvendt, og støtter aktivt op om en lignende certificeringsordning for sølv.

Vi fører også maskiner der hjælper til at begrænse brugen af kemikalier, ligesom vores magasin "The Fair" er trykt på genanvendt papir, med brug af trykfarve der er skånsomt mod miljøet.