Aktiv Guld
Luk

Återvunnet guld säkrar ett problemfritt ursprung

Guld har använts för utsmyckning i många hundra år. Guld finns i fler än 90 länder och det har utvunnits på olika sätt under årens lopp. Men utvinning av guld i naturen är ett slitsamt och krävande arbete och många gruvarbetare arbetar ofta under mycket svåra förhållanden för att tjäna sitt levebröd. 

Utvinningen innebär dessutom stora konsekvenser för miljön, varav de största är röjning av skog och regnskog, avlägsnande och erosion av det övre jordlagret samt förorening av vatten och vattendrag. 

I vissa delar av världen används fortfarande giftiga kemikalier och tungmetaller, som kvicksilver, för att utvinna guld, vilket inte bara är farligt för naturen utan även för människor och djur eftersom det skadar hjärnan och kroppens centrala nervsystem.


Idag är det stort fokus på dessa problemställningar och utvinningsmetoderna i flera gruvor har förbättrats i takt med den tekniska utvecklingen. Dessutom återanvänds det befintliga guldet i större utsträckning än tidigare. 

Guld är kanske det material som under årens lopp har återanvänts mest, tack vare dess värde. Särskilt under krisperioder har många smycken sålts och skickats till affinering, vilket innebär att de rensas och blir till rent guld varpå det skickas tillbaka i kretsloppet så att nya smycken kan se dagens ljus.

Det guld du köper hos Aktiv Guld är just återvunnet guld. Vi samarbetar med erkända europeiska samarbetspartners som genom LBMA-certifiering (The London Bullion Market Association) och RJC ( Responsible Jewellery Council)  garanterar att miljömässiga och etiska riktlinjer följs. 

Vi uppmanar även dig att försätta ditt gamla guld i cirkulation så att du bidrar till att säkerställa ett problemfritt ursprung av guldet i framtiden.