Aktiv Guld
Luk


De 17 globala mål för hållbar utveckling 

Hållbarhet har blivit ett väl använt ord och vi frågar oss vanligtvis hur vi kan leva, konsumera och producera på ett hållbart sätt! Det kan vara svårt att veta var man ska börja om man som privatperson eller företag vill agera på ett hållbart sätt.

En bra plats att börja är att överväga de så kallade globala målen som FN antog 2015. Dessa 17 mål för hållbar utveckling belyser nationella utmaningar med regionala och globala konsekvenser som enskilda länder har svårt att hantera ensamma. FN: s hållbara utvecklingsmål bygger på att eliminera hunger och fattigdom, minska ojämlikhet, säkerställa kvalitetsutbildning och bättre hälsa, säkerställa seriöst arbete och garantera hållbar ekonomisk tillväxt. De är utformade för att göra världen till en bättre plats genom att stödja god och hållbar utveckling.

De 17 globala målen är lätta att förstå och lätta att arbeta med.

Hur kan vi använda målen?

I avvikelse från tidigare mål berör de 17 hållbara utvecklingsmålen inte bara utvecklingsländer utan också länder som Sverige. Detta innebär att vi också måste fråga oss själva vad vi kan göra för att säkerställa hållbar utveckling i vår del av världen. Ingen kan göra allt på egen hand. Vi måste arbeta tillsammans.

För Aktiv Guld är de globala målen en bra orientering för att klargöra vad vi redan gör när det gäller hållbarhet. De är också bra att använda som grund för en diskussion om var och vad vi kommer att fokusera på i framtiden i våra ansträngningar för att göra ett ännu bättre jobb.

Detta innebär att vara realistisk när det gäller vad vi vill bidra med i motsats till vad vi kan bidra med. Var kommer våra prioriteringar ligga?

Det är därför vi ha uppmärksammat de globala målen i den nya utgåva av The Fair och visa ett urval av produkter som vi lagerför och anser att de ha en hållbar profil.  


Aktiv Gulds fokusområden

​Mål 4: Kvalitetsutbildning

Utbildning har alltid varit en prioritering för Aktiv Guld, och våra kurser är utformade för
att upprätthålla och vidareutveckla stolta och traditionella hantverksmetoder.

Därför har vi också valt att lyfta fram våra ansträngningar när det gäller mål nr 4
​för hållbar utveckling rörande
kvalitetsutbildning.​Mål 8: Seriöst arbete och ekonomisk tillväxt

Aktiv Guld samarbetar med producenter
som fokuserar på god arbetsmiljö. Detta innebär bland annat att vi alltid är redo att föreslå lösningar som till exempel
begränsar användningen av skadliga kemikalier.

Aktiv Guld betonar att en arbetsplats måste utformas efter de människor som arbetar där - och inte tvärtom. Det betyder att ergonomin är en avgörande faktor för oss säljer maskiner, så att ingen behöver komma till skada eller riskerar ett förkortat arbetsliv vid användning. Meningen är ett säkert och mer effektivt arbete som bidrar till ett seriöst arbete med ekonomisk tillväxt.

Därför är det globala målet nr. 8 viktigt för oss.​Mål 12: Ansvarsfull förbrukning och production

Det globala målet nr 12 avser ansvarsfull konsumtion och produktion som är ett av de globala huvudmålen för Aktiv Guld. Detta innebär att utnyttja våra naturresurser på bästa möjliga sätt, ansvarsfull hantering och användning av kemikalier och som företag - med fokus på det faktum att de produkter vi bär så långt som möjligt, måste ha en hållbar profil.

På Aktiv Guld fokuserar vi på guld som är certifierat som återvunnet.


​Hör gärna av dig till oss

Det finns inget, varken för stort eller för litet, när det gäller de globala hållbarhetsmålen. Vi har valt att lyfta fram tre globala mål som nyckeln till en hållbar utveckling som vi tror att vi kan bidra med. För andra kan det handla om att fokusera på ett enda mål.

Vi är intresserade av att höra om vad andra gör och tycker, och vad vi kan göra bättre.