Köpevillkor

Välkommen till Aktiv Guld

Dessa köpvillkor gäller för köp utförda av affärskunder i denna webbshop som ägs och drivs av Aktiv Guld, c/o Lrf Konsult, Box 565, 201 25 Malmö, CVR 556862-3044. 

Webbshoppen är inte avsedd för konsumenter utan endast företagskunder. Genom att göra en beställning, accepterar du därmed att vara företagskund, vilket bland annat medför att du inte kan åberopa särskilda juridiska bestämmelser, vilka normalt skyddar vanliga konsumenter.

Vi rekommenderar att du läser igenom villkoren noggrant innan du handlar på www.aktivguld.com. 

Svensk lag är tillämplig på köpet. 


Beställing av varor

Du kan beställa online 24 timmar om dygnet. Vi hanterar beställningar måndag till fredag från klockan 8-16. Beställningar gjorda utanför denna tid hanteras nästa vardag.  

När du gör en beställning skickar vi först en mottagningsbekräftelse via e-post till dig. Mottagningsbekräftelsen är bara en sammanfattning av den beställning du lagt och Aktiv Guld är inte vid denna tidpunkt bunden av beställningen. Om mottagningsbekräftelsen inte stämmer med din beställning ska du snarast meddela Aktiv Guld detta. Slutligt avtal mellan dig och Aktiv Guld har ingåtts först när Aktiv Guld per e-post har bekräftat beställningen. 

Du är ansvarig för att den information du anger som ett led i köpet är korrekt, eftersom Aktiv Guld inte godkänner eller kontrollerar den här informationen. 


Priser och betalning

Det gällande priset är, med förbehåll för uppenbara skrivfel, det som vid tidpunkten för beställningen anges i den samlade översikten över beställningen  innan du godkänner den på webbshopen. Alla priser anges exkl. moms.


Betalning med kort 

Aktiv Guld accepterar betalning med VISA och Mastercard.Hela köpesumman dras när din beställning är färdig och klar att skickas. Den slutliga fakturan skickas per e-post direkt före leverans av beställningen.


Betalning mot faktura  

När du väljer betalning mot faktura, betalas hela beloppet via banköverföring till Aktiv Guld.


Leverans

Varor som beställts på Aktiv Gulds svenska webbshop levereras i Sverige med Posten eller speditörsfirmor som är specialister på maskin- och värdehandtering. Leverans kan ske från måndag till fredag under normal arbetstid.

Vår speditör kan kontakta dig för att planera leverans och avtala exakt leveranstidpunkt.

Den faktiska leveranstiden och tidpunkten beror på Posten och speditören.

En order levereras alltid som standard, samlad med utgångspunkt i den vara som har längst leveringstid.

Vår leverans inkluderar inte att varan bärs in eller att emballage tas med i retur. Det är ditt ansvar att beställningen kan tas emot. Information om särskilda förhållanden ska anges vid beställning.  


Varumottagning

Vid leverans av Aktiv Gulds produkter ska det alltid finnas en myndig person på plats som har fullmakt från dig att kvittera mottagandet av varan. Finns det inte någon myndig person på leveransadressen på den avtalade leveranstiden, utgår en leveransavgift för ofullbordad leverans och ett nytt datum för leverans ska avtalas.  

Leveransavgiften utgår varje gång det inte finns en myndig person med fullmakt att bekräfta mottagandet vid avtalad leverans.  

När du mottar någon av våra produkter är det viktigt att du kontrollerar om det är de korrekta varorna och om det finns synliga skador. Om allt är som det ska kommer fraktpersonalen att be dig att kvittera för mottagandet. 

Om emballaget är skadat eller bär andra synliga tecken på defekter ska du på fraktsedeln kvittera mottagandet med förbehåll för eventuella skador på innehållet, alternativt inte ta emot varan och be chauffören att ta med den i retur. 

Om en vara visar sig vara skadad eller defekt efter uppackning ombes du att snarast, dock senast inom fem dagar från leverans, kontakta vår kundtjänst som hjälper dig att lösa problemet. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta kundtjänst på telefon +46 22 27 80 100 eller e-post: ag@aktivguld.com.


Förbehåll

Aktiv Guld förbehåller sig rätt att ändra felaktigt angivna priser på Webbshopen. Det är alltid priset i beställningsbekräftelsen som gäller.


Force majeure

Aktiv Guld befrias från att fullgöra leverans om det rätta fullgörandet därav förhindras på grund av omständighet utanför dess kontroll och som Aktiv Guld skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder skäligen inte kunnat undvikas eller övervinnas, såsom arbetskonflikt, eldsvåda, olycksfall, krig, myndighets beslut eller annat förhållande som har legat utanför Aktiv Gulds kontroll och som väsentligen inverkar på Aktiv Gulds rätta fullgörande av avtalet. Leverans ska dock fullgöras så snart sådant förhålande upphör, om inte du dessförinnan avbeställt varan.


Personuppgiftsbehandling

Aktiv Guld behandlar dina personuppgifter enligt Persondatalagen.


Skydd av personuppgifter

Denna policy gäller för www.aktivguld.com, som ägs och drivs av Aktiv Guld, c/o Lrf Konsult, Box 565, 201 25 Malmö, CVR 556862-3044. Aktiv Guld lyder under personuppgiftslagen och varje behandling av personuppgifter sker under iakttagelse av personuppgiftslagen. Aktiv Guld är i enlighet med persondatalagen att betrakta som dataansvarig för de upplysningar som registreras om kunder och besökande på hemsidan.

Aktiv Guld samlar på olika vis in information om dig i samband med att du använder hemsidan. Denna policy beskriver vilken typ av information vi samlar in och hur vi behandlar denna och vem du kan kontakta om du har frågor eller kommentarer om våra riktlinjer.


Vilken information samlar vi in?

Aktiv Guld inhämtar information om våra användare på två sätt: genom så kallade cookies (se nästa avsnitt) och genom registrering (se nedanstående).

Vid köp på hemsidan samlar Aktiv Guld bland annat in kundens namn, adress, telefonnummer samt e-postadresser som är nödvändiga för att behandla beställningen, och som uteslutande används för detta. Informationen skickas och sparas elektroniskt i 5 år.

Utöver köpsituationen kan Aktiv Guld även be om personlig information om du vill anmäla dig till nyhetsbrev, tävlingar eller andra tjänster. Personlig information insamlad av Aktiv Guld är primärt till användning för namn, adress, e-postadress. Du kan ge ditt samtycke till att vara med på vår e-postlista så att du löpande får vårt nyhetsbrev samt inbjudningar till events och tävlingar. Denna service kan du alltid utan kostnad anmäla dig till och avanmäla dig från.


Varför använder vi cookies?

När du besöker aktivguld.com första gången mottar du automatiskt en cookie. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare (t.ex. Internet Explorer, Firefox eller Safari) och som registrerar dig som unik användare. Denna cookie identifierar Aktiv Gulds webbserver när du besöker aktivguld.se och registrerar användningen på sidan.

Aktiv Guld använder cookies för att genomföra demografisk och användarrelaterad statistik i syfte att belysa vem som besöker www.aktivguld.com.

Aktiv Guld registrerar information som IP-nummer, antal skickade och mottagna bytes, internetleverantör, tid, webbläsare, webbläsarversion och bland annat språk och datum. Den här typen av information ger oss möjlighet att anpassa och skapa innehåll och tjänster som stämmer överens med dina intressen och önskningar. Cookien är inte ett program och kan inte innehålla virus.

De flesta webbläsare låter dig radera cookies från din hårddisk, blockera alla cookies eller varnas innan en cookie sparas. Se vägledningen till din webbläsare eller hjälpfunktionen om du vill ha mer information om dessa funktioner. Du ska dock vara uppmärksam på att du ibland inte kan få tillgång till en webbplats eller att några funktioner inte fungerar om du inte accepterar cookies.


Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Det är viktigt för Aktiv Guld att dina personuppgifter förvaras säkert och konfidentiellt. Åtkomsten till all registrerad användarinformation på www.aktivguld.com är begränsad till betrodda medarbetare, och våra säkerhetsåtgärder kontrolleras löpande för att avgöra om information om våra användare hanteras korrekt och med hänsyn till dina rättigheter.

Aktiv Guld krypterar din kontoinformation med ett så kallat SSL-protokoll (Secure Socket Layer). Det betyder att obehöriga inte kan se ditt kortnummer eller annan information under transaktionen av Teller. Tänk även på att sidan där du anger din kontoinformation ser annorlunda ut än resten av webbutiken. Detta beror på krav från Teller om att sidan ska vara säker och informationen ska vara krypterad.


Vem kan se personuppgifter?

Vår hemsida kan vid tillfället hanteras av externa leverantörer som behandlar informationen å våra vägnar och efter instruktioner från oss.


Ändring av riktlinjer

Aktiv Guld förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra riktlinjerna i denna policy. När vi gör det, ändrar vi även datumet för "senast uppdaterad" längst ned i dokumentet.


Ditt godkännande och ändring/radering av personuppgifter

När du besöker Aktiv Guld accepterar du ovanstående riktlinjer.

Om dina personuppgifter ändras, exempelvis din e-postadress, eller om du inte längre vill använda de tjänster som du har anmält dig till på www.aktivguld.com, kan du uppdatera eller radera dina personuppgifter genom att antingen logga in på ditt konto på Aktiv Guld hemsida eller skicka ett e-post meddelande till: ag@aktivguld.com

Tänk på att du har rätt att få veta vilken information vi har sparat enligt persondatalagen och rättighet att ta del av informationen enligt persondatalagen.


Ansvar

Aktiv Guld kan inte ställas till ansvar för skador som sålda produkter eventuellt förorsakar på produkter kunden framställer eller där det sålda tillförs. 

Aktiv Guld kan inte heller ställas till ansvar för driftsförluster, förlorad inkomst eller andra indirekta förluster.


Gällande lagstiftning

Dessa handelsvillkor och samtliga avtal som ingås med följd av handelsvillkoren är underkastade dansk lagstiftning.


Jurisdiktionsort

Som jurisdiktionsort har Malmö Tingsrätt bestämts.

Senast uppdaterat 1. April 2013