Aktiv Guld
Luk


Verdensmål for bæredygtig udvikling


Hur kan vi använda målen?

I avvikelse från tidigare mål berör de 17 hållbara utvecklingsmålen inte bara utvecklingsländer utan också länder som Sverige. Detta innebär att vi också måste fråga oss själva vad vi kan göra för att säkerställa hållbar utveckling i vår del av världen. Ingen kan göra allt på egen hand. Vi måste arbeta tillsammans.

För Aktiv Guld är de globala målen en bra orientering för att klargöra vad vi redan gör när det gäller hållbarhet. De är också bra att använda som grund för en diskussion om var och vad vi kommer att fokusera på i framtiden i våra ansträngningar för att göra ett ännu bättre jobb.

Detta innebär att vara realistisk när det gäller vad vi vill bidra med i motsats till vad vi kan bidra med. Var kommer våra prioriteringar ligga?

På Aktiv Guld har vi valt att fokusera på tre av världsmålen. Det innebär inte att vi anser att de andra målen inte är viktiga. Det innebär bara att det är inom ramen för dessa tre mål som vi åtminstone kan se att vi gör en skillnad.

Aktiv Gulds fokusområden

​Mål 4: God utbildning

​Mål 4: God utbildning

Utbildning har alltid varit en prioritering för Aktiv Guld, och våra kurser är utformade för att upprätthålla och vidareutveckla stolta och traditionella hantverksmetoder.

Därför har vi också valt att lyfta fram våra ansträngningar när det gäller mål nr 4 för hållbar utveckling rörande kvalitetsutbildning.

> Hitta Aktiv Guld's kurser för professionella guldsmeder och branschfolk här.


​Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

​Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Aktiv Guld samarbetar med producenter som fokuserar på god arbetsmiljö. Detta innebär bland annat att vi alltid är redo att föreslå lösningar som till exempelbegränsar användningen av skadliga kemikalier.

Aktiv Guld betonar att en arbetsplats måste utformas efter de människor som arbetar där - och inte tvärtom. Det betyder att ergonomin är en avgörande faktor för oss säljer maskiner, så att ingen behöver komma till skada eller riskerar ett förkortat arbetsliv vid användning. Meningen är ett säkert och mer effektivt arbete som bidrar till ett seriöst arbete med ekonomisk tillväxt.

Därför är det globala målet nr. 8 viktigt för oss.

​Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

​Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Det globala målet nr 12 avser ansvarsfull konsumtion och produktion som är ett av de globala huvudmålen för Aktiv Guld. Detta innebär att utnyttja våra naturresurser på bästa möjliga sätt, ansvarsfull hantering och användning av kemikalier och som företag - med fokus på det faktum att de produkter vi bär så långt som möjligt, måste ha en hållbar profil.


​​​​​​​LÄS MER:

​​​​​​​Jentner tar ett viktigt steg i den gröna omställningen

Jentner Plating Technology har tagit ett stort steg i hållbar riktning och erbjuder nu det första rodiumbadet som är tillverkat av 100% återvunnet material

Läs mer

​​​​​​​Förpackningar och trycksaker

Vi strävar efter att använda 100% miljövänliga förpackningar.

Läs mer