Aktiv Guld
Luk

Integritetspolicy för Aktiv Guld

Denna policy om hantering av personuppgifter beskriver hur Aktiv Guld AB ("Aktiv Guld", "oss", "vår", "vi") samlar in och bearbetar information om dig.

Integritetspolicyn gäller för personlig information som du ger oss i samband med att du har kontakt med Aktiv Guld som kund eller affärspartner. Det kan till exempel vara om du köper en produkt av Aktiv Guld, kontaktar vår kundtjänst eller använder webbshopen www.aktivguld.com.

1. Skydd av personuppgifter

Denna policy gäller www.aktivguld.com som ägs och drivs av: 

Aktiv Guld AB
Org. nr 556862-3044
Tlf: 0222-780 100
E-post: ag@aktivguld.com 

Aktiv Guld omfattas av den svenska personuppgiftslagstiftningen och all hantering av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen. Enligt personuppgiftslagstiftningen ska Aktiv Guld betraktas som den registeransvarige för den information som registreras om kunder och besökare på webbplatsen.

Aktiv Guld samlar in information om dig på olika sätt i samband med din användning av webbplatsen. Denna policy beskriver vilken typ av information vi samlar in, hur vi hanterar den och vem du kan kontakta om du har några frågor eller kommentarer om vår policy.

2. Vilken information samlar vi in?

Aktiv Guld samlar information om våra användare på två sätt: Genom så kallade "cookies" (se nästa avsnitt) och genom registrering (se nedan).

Vid köp på webbplatsen samlar Aktiv Guld bland annat in kundens namn, adress, telefonnummer och e-postadress, vilket är nödvändigt för att utföra beställningen och dessa uppgifter används endast för att hantera beställningen. Informationen överförs och lagras elektroniskt i 5 år.

Utöver handlingssituationen kan Aktiv Guld också be om personuppgifter när du vill registrera dig för nyhetsbrev, tävlingar eller andra tjänster. Personuppgifter som samlas in av Aktiv Guld är främst namn, adress, e-postadress. Du kan ge ditt samtycke till att gå med i vår e-postlista, så att du regelbundet kan få nyhetsbrev samt inbjudningar till evenemang och tävlingar. Du kan när som helst och helt utan kostnad registrera och avregistrera dig från denna tjänst.

3. Varför använder vi cookies?

När du besöker www.aktivguld.com för första gången får du automatiskt en cookie. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare (t.ex. Internet Explorer, Firefox, Safari, etc.) och som registrerar dig som en unik användare. Denna cookie identifierar Aktiv Gulds webbserver när du besöker www.aktivguld.com och registrerar användningen av denna.

Aktiv Guld använder cookies för att föra demografisk och användarrelaterad statistik för att hålla reda på vem som besöker www.aktivguld.com.

Aktiv Guld samlar in information som IP-nummer, antal skickade och mottagna byte, internetvärd, tid, webbläsartyp, -version och språk, datum osv. Denna typ av information gör att vi kan anpassa och skapa innehåll och tjänster så att de matchar dina intressen och önskemål. En cookie är inte ett program och kan inte sprida datavirus.

De flesta webbläsare låter dig ta bort cookies från din hårddisk, blockera alla cookies eller få en varning innan du sparar en cookie. Se instruktionerna för din webbläsare eller dess hjälpfunktion för mer information om dessa funktioner. Du bör dock vara medveten om att du ibland inte kan komma åt en webbplats eller att vissa funktioner på webbplatsen inte fungerar om du inte accepterar cookies.

4. Hur skyddar vi din personuppgifter?    

Det är viktigt för Aktiv Guld att dina personuppgifter lagras säkert och konfidentiellt. Tillgången till all registrerad användardata på www.aktivguld.com är begränsad till betrodda anställda, och våra säkerhetsåtgärder övervakas kontinuerligt för att avgöra om information om våra användare hanteras korrekt och under konstant hänsynstagande till dina rättigheter.

Aktiv Guld krypterar all din kontoinformation med så kallat SSL-protokoll (Secure Socket Layer). Detta innebär att obehöriga inte kan läsa ditt kortnummer eller annan information under en Teller-transaktion. Observera att sidan där du anger din kontoinformation också ser annorlunda ut än resten av butiken. Detta beror på Tellers krav på att webbplatsen ska vara säker och informationskrypterad.

5. Vem delar vi personuppgifter med?   

Det är externa leverantörer som är värd för vår webbplats och som hanterar uppgifterna för vår räkning och enligt instruktioner från oss.För att kunna vidareutveckla och förbättra webbplatsen för vi statistik över hur användare använder webbplatsen, t.ex. för att se vilka sidor och webbläsare våra kunder använder mest. Aktiv Guld använder Google Analytics för att samla in besökarstatistik och vidarebefordrar därför IP-adresser till Google. Google Analytics agerar enbart på Aktiv Gulds vägnar, varför de inte får använda informationen för sina egna syften. Google kan emellertid lämna ut informationen till tredje part om så krävs enligt lag eller till tredje part som utför uppdrag åt dem. Google Analytics integritetspolicy godkänns genom att besöka aktivguld.com och kan ses på http://www.google.com/intl/da_DK/policies/privacy/.

I samband med leverans av produkter som du har köpt från Aktiv Guld kommer information om ditt namn, adress, e-post, telefonnummer och ordernummer samt specifika leveransönskemål att vidarebefordras till Post Nord eller annan transportör som ansvarar för leveransen av de köpta varorna. 

6. Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter i samband med vår behandling av information om dig. Kontakta oss om du vill utnyttja dina rättigheter.

  • Rätt till inblick (inblicksrätt): Du har rätt att få inblick i de personuppgifter som vi hanterar om dig, liksom upplysningar om hur dina personuppgifter behandlas, inklusive vad syftet med hanteringen är, vem din personliga information delas med samt information om hur länge dina personuppgifter lagras. Du har också rätt att veta var dina personuppgifter kommer från.
  • Rätt till korrigering: Du har rätt att få felaktiga upplysningar om dig själv korrigerad. Du har också rätt att få ofullständiga personuppgifter om dig kompletterade för att bli fullständiga.
  • Rätt till radering: I särskilda fall har du rätt att få information om dig raderad innan vår normala radering sker.
  • Rätt till begränsning av hantering: I vissa fall har du rätt att få hanteringen av dina personuppgifter begränsad så att den endast innefattar lagring, t.ex. om du tror att informationen vi hanterar om dig är felaktig.  
  • Rätt till dataportabilitet: I vissa fall har du rätt att få personuppgifter, som du själv har tillhandahållit oss, utlämnade i ett läsbart format och har rätt att överföra denna information till en annan datakontrollant.
  • Rätt att invända: I vissa fall har du rätt att invända mot vår hantering av dina personuppgifter. Du kan också göra invändningar mot hanteringen av dina uppgifter för direkt marknadsföring. Om du inte vill att vi ska använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering måste du också ta bort dina cookies.
  • Rätt att dra tillbaka samtycke: Du har när som helst rätt att återkalla ett samtycke som du har gett oss för en given hantering av personuppgifter, inklusive för att skicka nyhetsbrev. Kontakta ag@aktivguld.com om du vill återkalla ett samtycke.


Du kan läsa mer om dina rättigheter i svenska Datainspektionens vägledning till de registrerades rättigheter, som du hittar på www.datainspektionen.se.

7. Angivande och ändring/radering av personuppgifter

När du besöker Aktiv Guld godkänner du ovanstående riktlinjer.

Om dina personuppgifter ändras, till exempel din e-postadress, eller om du inte längre vill använda de tjänster du har registrerat dig för på www.aktivguld.com, är det möjligt att uppdatera eller radera dina personuppgifter genom att antingen logga in på ditt konto på www.aktivguld.com eller skicka e-post till ag@aktivguld.com

8. Ändring av riktlinjer  

Aktiv Guld förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra riktlinjerna för denna policy. När vi gör det korrigerar vi också datumet för ”senast uppdaterad” längst ner i dokumentet. 

9. Klagomål till svenska Datainspektionen

Du har rätt att lämna in klagomål till svenska Datainspektionen om du är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter. Du hittar svenska Datainspektionen kontaktinformation på www.datainspektionen.se.


*Senast uppdaterad den 27/8 2020.