Aktiv Guld
Luk

Har du koll på ditt kemitillstånd?

Enligt Arbetsmiljöverkets regler krävs det tillstånd eller anmälan för arbete med vissa kemiska och biologiska ämnen som medför särskilda risker. Som leverantör av kemikalier är vi på Aktiv Guld skyldiga enligt lag att se till att köparen har kemitillstånd för att kunna köpa kemikalier. Därför måste ditt kemitillstånd skickas till oss innan vi kan sälja kemiska produkter till dig.

Enligt Arbetsmiljöverkets regler krävs det tillstånd eller anmälan för arbete med vissa kemiska och biologiska ämnen som medför särskilda risker


Nedenstående kemikalier kräver kemitillstånd:

 • Blanka
 • Borsyre
 • Borax
 • Flux
 • Kaliumscyanid
 • Guldbad 2 g
 • Silverbad
 • Oxid
 • Probersyre 925/- silver  
 • Probersyre 8 KT
 • Probersyre 14 KT
 • Probersyre 18 KT
 • Probersyre 21,6 KT
 • Probersyre 24 KT
 • Probersyre Platina

> För mer information se her

> Ansökan om kemitillstånd her

Läs farosymboler innan du använder kemikalier

Kemiska produkter är märkta med en farosymbol. Förpackningen anger också risken med att använda kemikalier och hur du bäst skyddar dig mot skador. Läs noga innan du använder kemikalierna.

> Läs mer om de olika farosymbolerna och få goda råd om farliga kemikalier här
​​​​​​​

När en olycka inträffar

Ring 112 för akut hjälp och begär giftinformation - öppet dygnet runt.

I mindre svåra fall kan du kontakta Giftinformationscentalen: https://giftinformation.se. Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefon 010-456 6700


LÄS OCKSÅ:

Säkerhetsdatablad

Som användare av kemiska ämnen och blandningar är det viktigt att ha säkerhetsdatablad tillgängliga.

Läs mer
​​​​​​​
(länken kräver inloggning)

Namn- och finhaltsstämpel

Ädelmetallarbeten av guld eller platina med en vikt på ett gram eller mer ska stämplas med oblegatorisk namn och finhaltsstämpel.

Läs mer