Aktiv Guld
Luk

Har du koll på dina lagstadgade stämplar?

Det är omöjligt att bedöma ädelmetallernas äkthet på guld och silver genom att bara titta på ytan. Därför föreskriver svensk lag att det i alla varor måste finnas stämplar som garanterar äktheten.


Namn- och finhaltsstämpel

Ädelmetallarbeten av guld eller platina med en vikt på ett gram eller mer ska stämplas med oblegatorisk namn och finhaltsstämpel.

  • Namnstämpeln består av den svenska tillverkarens eller importörens egen registrerade kombination av två eller fler versaler i rektangulär sköld.

> Du hittar mer information om hur du ansöker om namnstämpel här.

  • Finhaltsstämpeln är en ansvarsstämpel som tillverkare eller importör stämplar för att ange mängden ädelmetall i ett smycke. Finhaltsstämpeln är en obligatorisk märkning på guld– och platinaföremål som väger ett gram eller mer, och den används tillsammans med namnstämpeln eller kattfoten. De flesta tillverkare I Sverige använder fortfarande karatbeteckningen för att ange guldhalten. Läs mer om finhaltsstämpeln:

> Ädelmetall och stämplar

> Tillverkning och försäljning av ädelmetallarbeten

Tillsyn och marknadskontroll

Swedac har tillsynsansvar över alla som befattar sig med ädelmetallarbeten på ett yrkesmässigt sätt i Sverige. I detta ansvar ingår bland annat att kontrollera om de ädelmetallarbeten som tillverkas eller säljs i Sverige uppfyller lagens krav på finhalt och stämplar.Varje år kontrollerar Swedac finhalt och stämplar hos ett antal handlare och tillverkare av ädelmetallarbeten. Målsättningen med Swedacs tillsynsarbete är att sprida information om regelverket vid ett besök och därigenom uppnå en god efterlevnad av reglerna.Tillsynsbesöken kan vara både föranmälda och spontana. Vid föranmälda besök kontaktar Swedac verksamhetsansvarig och anmäler att tillsyn ska ske inom en viss period.Vid ett besök kontrolleras att kraven på finhalt är uppfyllda, att stämplarna på arbetena är korrekta och att arbetena i övrigt uppfyller lagstiftningens krav. Om reglerna inte följs kan Swedac utförda försäljningsförbud. Ett försäljningsförbud kan vara förenat med vite.

> Du kan läsa Lag om handel med ädelmetallarbeten här

> Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

> Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter

Exporterar du utomlands?

Om ditt företag exporterar varor utomlands gäller också ett antal lagar. Du hittar information om stämplingsregler i andra länder här:

> Hallmarking Convention

> Hallmarking search

> Leimat

> The International Association af Assay Offices

Om du har frågor angående tillverkning av svenska lagstadgade ädelmetallstämplar kan du alltid kontakta oss:

telefon: 0222 – 780 100 mail: bs@aktivguld.com