Aktiv Guld
Luk

Metallguide: Lär dig mer om metallerna

Du känner säkert till de flesta metaller, men vilka är definitionerna? Hur beter de sig? Och hur kan du använda dem i ditt arbete?

Vad kännetecknar en metall?

En metall är en allmän term för metalliska grundämnen och har dessa gemensamma egenskaper: Den leder elektricitet, har en så kallad metallglans, är en bra värmeledare och är formbar. Slutligen har alla metaller förmågan att smälta – vilket innebär att de vid en given temperatur blir flytande och stelnar igen till fast form vid kylning.

Vad är skillnaden mellan ädelmetall och oädel metall?

När du har att göra med smycken kommer du ofta att stöta på ordet "ädelmetall". Men vad betyder egentligen en "ädel" och "oädel" metall?

En ädelmetall kallas "ädel" på grund av dess speciella egenskaper: Den angrips inte av t ex vatten, ånga och syre och har en hållbarhet och lyster som är sällsynt.

De mest kända och använda ädelmetaller är guld, silver, platina och palladium.

Ädelmetaller förekommer fritt i naturen och tenderar inte att bilda kemiska föreningar med andra ämnen. Oädla metaller däremot tenderar att skapa kemiska föreningar med andra grundämnen och hittar man dem i naturen är det väldigt vanligt att de förekommer som "malmer", som till exempel järnmalm.

Oädla metaller påverkas av syret i atmosfären: man ser till exempel att koppar korroderar, järn rostar och att aluminium vittrar – vilket gör att det smular sönder och att ytan gradvis löses upp. Speciellt i samband med fukt kan vissa metaller brytas ner helt.

Nedan hittar du en översikt över de viktigaste ädla och oädla metallerna och hur de används inom smyckesindustrin.

Guide till ädelmetaller

En ädelmetall kallas "ädel" på grund av dess speciella egenskaper: Den angrips inte av t ex vatten, ånga och syre och har en hållbarhet och lyster som är sällsynt.

Läs mer

Hur används oädla metaller i smyckesindustrin?

Metaller kan legeras med andra metaller. När vi legerar metaller är det i första hand för att ändra metallernas egenskaper, t ex färgen och hårdhet på metallerna, ledningsförmåga etc.

Läs mer

Metallkalkylator

Metallkalkylatorn är ett mycket användbart verktyg för guldsmeder, för att enkelt och snabbt räkna ut hur mycket metall du behöver för en given uppgift. Hitta t.ex. upp till vikten av en plåt, längden på en tråd eller hur många gram fint guld du behöver lägga till för att uppnå en högre legering.

Till metallkalkylatorn

Namn- och finhaltsstämpel

Ädelmetallarbeten av guld eller platina med en vikt på ett gram eller mer ska stämplas med oblegatorisk namn och finhaltsstämpel.

Läs mer

Shop online

Som kund hos Aktiv Guld kan du snabbt och enkelt göra dina inköp online, oavsett om du gör det via din dator, smartphone eller surfplatta.

Logga in >

Om du inte redan är registrerad som kund kan du göra det här:

Registrera dig här >