Aktiv Guld
Luk

C. Hafner stræber mod CO2-neutral fremtid

Hos Aktiv Guld har vi stort fokus på bæredygtighed. Derfor har det også stor betydning, hvilke samarbejdspartnere, vi vælger at handle med. En af vores største forhandlere inden for ædelmetaller, C. Hafner, arbejder lige nu med en række indsatser, der skal bringe virksomheden nærmere en CO2-neutral fremtid.

Store konsekvenser for miljøet

I mange århundreder er guld blevet udvundet i naturen uden nogen hensyntagen til sociale aspekter eller miljøet, der bl.a. har lidt under fældning af skov og regnskov, fjernelse og erosion af øverste jordlag samt forurening af vand og vandløb.

Hos C.Hafner skelnes der mellem primært guld og sekundært guld. Det primære guld stammer fra minedrift, mens det sekundære guld er genanvendt guld, altså guld fra gamle smykker samt metalaffald fra smykke- og dentalindustrien.

> BLIV KLOGERE PÅ: C. Hafner

100% genanvendt guld

Et vigtigt element i den grønne omstilling er den måde, hvorpå vi anvender naturens ressourcer. En undersøgelse har vist, at genanvendt guld har et CO2-aftryk, der er 99,8 % lavere end det guld, der bliver udvundet fra minedrift. Derfor anvender C.Hafner udelukkende genanvendt guld. Det gamle guld gennemgår således en affineringsproces, hvor det renses og forvandles til rent guld.

Inden selve affineringsprocessen sættes i gang, analyseres det gamle guld. Identificeres der i den forbindelse primært guld, sorteres dette fra og sendes tilbage til kunden. På den måde kan C.Hafner garantere, at deres produktion udelukkende består af 100% genanvendt guld.

CO2-neutral teknologi

Genanvendelsesprocessen foregår på C.Hafner anlæg i Pforzheim, hvor udviklingen af CO2-neutral teknologi er sat i højsæde.

Anlægget anvender således 100% strøm fra vedvarende energikilder, restvarmen fra affineringsprocessen genanvendes vha. vekselvarme, råmaterialer som salpetersyre bliver reprocesseret og spildevandet renses gennem et moderne filtersystem. Det er blot nogle få af de initiativer, C.Hafner har iværksat for at nå deres mål om CO2-neutralitet.

Du kan læse meget mere om C.Hafners arbejde mod en CO2-neutral fremtid på www.c-hafner.de.   
​​​​​​​

LÆS OGSÅ:

Metalguide: Bliv klog på metallerne

Du kender formentlig de fleste typer af metaller, men hvad er definitionerne? Hvordan opfører de sig? Og hvordan kan du bruge dem i dit arbejde?

Læs mere

Opret en metalkonto

Du kan bruge dit gamle guld til at holde omkostningerne nede, når du køber metal, kæder og andet halvfabrikata hos os.

Opret en metalkonto her