Aktiv Guld
Luk

Persondata – og cookiepolitik for Aktiv Guld

Denne politik om behandling af personoplysninger og cookies beskriver, hvorledes Aktiv Guld A/S ("Aktiv Guld", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.

Persondata - og cookiepolitikken gælder for personoplysninger, som du giver os i forbindelse med, at du anvender vores hjemmeside eller er i kontakt med Aktiv Guld som kunde eller samarbejdspartner. Det kan fx være, hvis du køber en vare hos Aktiv Guld, retter henvendelse til vores Kundeservice, eller når du bruger webshoppen www.aktivguld.com.

1.    Beskyttelse af personoplysninger

Denne politik gælder for www.aktivguld.com som ejes og drives af:

Aktiv Guld A/S
Vallensbækvej 46
2625 Vallensbæk
CVR 20309598 
Tlf. nr.: 4366 2000
E-mail: ag@aktivguld.com

Aktiv Guld er underlagt databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, og enhver behandling af personoplysninger sker under iagttagelse af disse regelsæt. Aktiv Guld er dataansvarlig for de personoplysninger, der registreres om kunder, samarbejdspartnere og besøgende på hjemmesiden.

2.    Hvilke oplysninger indsamler vi?

Aktiv Guld indhenter oplysninger om vores brugere på to måder: Gennem såkaldte 'cookies' (se næste afsnit) og gennem registrering (se nedenstående).

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og dine handlinger på www.aktivguld.com, f.eks. om hvilken browser du anvender, din IP-adresse samt hvordan du bruger vores hjemmeside. Disse oplysninger indhentes via cookies. Hvilke oplysninger, der indhentes og til hvilke formål, afhænger af, hvilke cookies, som du har accepteret. Du kan læse mere om vores brug af cookies nedenfor.

Ved køb på hjemmesiden indsamler Aktiv Guld blandt andet kundens navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, som er nødvendige for at effektuere ordren, og som anvendes til behandling af ordren. Oplysningerne transmitteres og gemmes elektronisk i 5 år. Aktiv Guld gemmer ikke kreditkortoplysninger.

Ud over købssituationen kan Aktiv Guld også bede om personoplysninger, når du ønsker at tilmelde dig nyhedsbreve, konkurrencer eller andre tjenester. De personoplysninger som indsamles af Aktiv Guld i den forbindelse er navn, adresse, e-mail-adresse. Du kan endvidere give dit samtykke til at komme på vores mailingliste, således at du løbende kan modtage nyhedsbreve samt invitationer til events og konkurrencer. Denne service kan du til enhver tid omkostningsfrit til- og afmelde.

3.    Hvad bruges dine oplysninger til?

Aktiv Guld behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Opfyldelse af vores kontrakt med dig herunder levering af de varer, som du har bestilt.
 • Besvarelse af kundehenvendelser, kundeservice og behandling af reklamationskrav. 
 • Udsendelse af nyhedsbreve og afholdelse af konkurrencer med henblik på markedsføring.
 • Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af vores produkter og hjemmeside.
 • Direkte markedsføring
 • Derudover kan vi behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt i forbindelse med den almindelige virksomhedsdrift, f.eks. for at vi kan opfylde vores retlige forpligtelser efter bogføringsloven, vi kan forfølge en legitim interesse eller i forbindelse med juridiske tvister.


4.    Lovligt grundlag for behandling

Aktiv Gulds behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag.

Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

 1. Når du handler på vores hjemmeside vil behandlingen være nødvendig for at opfylde den kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt. 
 2. Behandlingen er nødvendig for, at Aktiv Guld eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse, der ikke overstiger den registreredes interesse.
 3. Behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, der påhviler Aktiv Guld f.eks. i henhold til bogføringsloven.
 4. Dit informerede samtykke, hvilket eksempelvis er tilfældet, hvis du tilmelder dig vores mailingliste eller tilmelder dig konkurrencer.


5.    Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Generelt gælder, at personoplysninger kun opbevares så længe, der er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne persondatapolitik. Vi må opbevare dine personoplysninger i den periode, som er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare juridiske rettigheder. Længden opbevaringsperioden kan endvidere følge af andre lovregler end persondatalovgivningen.   

Transaktionsoplysninger gemmes i 5 år fra transaktionsdagen i henhold til bogføringsloven.  

Personoplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbreve slettes, når dit samtykke til at modtage nyhedsbreve trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

Personoplysninger tilknyttet din konto hos Aktiv Guld slettes efter anmodning, hvis du ikke længere ønsker at have en konto hos os. 

Oplysninger indhentet ved hjælp af cookies slettes efter varierende frister i henhold til reglerne i Aktiv Gulds Cookiepolitik.

6.    Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Det er vigtigt for Aktiv Guld, at dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Adgangen til alle registrerede brugerdata på www.aktivguld.com er begrænset til betroede medarbejdere, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om oplysninger om vores brugere håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder.

Aktiv Guld krypterer alle dine kontooplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktion af Teller. Bemærk, at også siden, hvor du giver dine kontooplysninger, ser anderledes ud end resten af shoppen. Dette skyldes krav fra Teller om, at siden skal være sikker og oplysninger krypterede.

7.    Hvem deler vi personoplysninger med?

Vores hjemmeside bliver hostet af eksterne leverandører, som behandler oplysningerne på vores vegne og efter instruks fra os.

For at kunne videreudvikle og forbedre hjemmesiden fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender siden, fx til at se hvilke sider og browsere, vores kunder anvender mest. Aktiv Guld anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google. Privatlivsvilkårene for Google Analytics fremgår af http://www.google.com/intl/da_DK/policies/privacy/.

I forbindelse med levering af varer, som du har købt hos Aktiv Guld, vil oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker blive videregivet til PostNord eller en anden transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. 

Personoplysninger kan endvidere blive delt med vores samarbejdspartnere, f.eks. revisor, som led i den almindelige virksomhedsdrift, hvis vi har en legitim interesse heri, der ikke overstiger hensynet til den registrerede. Personoplysninger kan endvidere blive delt med offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet ved lov.

8.    Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Ret til indsigt (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, herunder bl.a. hvad formålet med behandlingen er, hvilke kategorier af personoplysninger, hvem dine personoplysninger deles med, samt informationer om det tidsrum dine personoplysninger opbevares i. Du har desuden ret til at få at vide, hvor dine personoplysninger stammer fra.
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til, at få gjort ufuldstændige personoplysninger om dig fuldstændige.
 • Ret til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få slettet alle eller visse af dine personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  
 • Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et læsevenligt format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette dine cookies.
 • Ret til at tilbagekalde samtykke: Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, skal du kontakte ag@aktivguld.com. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9.  Din tilkendegivelse om ændring/sletning af personlige data

Hvis dine personlige oplysninger ændrer sig, eksempelvis din e-mail-adresse, eller hvis du ikke længere ønsker at bruge de tjenester, som du har tilmeldt dig på www.aktivguld.com, er det muligt at opdatere eller slette dine personlige oplysninger ved enten at logge ind på din konto på www.aktivguld.com eller sende en e-mail til ag@aktivguld.com.

10.     Ændring af persondatapolitikken  

Aktiv Guld forbeholder sig ret til at opdatere og ændre denne persondatapolitik. Når vi gør det, retter vi også datoen for 'senest opdateret' nederst i dokumentet.

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Cookies

Aktiv Gulds hjemmeside bruger teknisk nødvendige cookies og de typer af cookies, som du har givet samtykke til i forbindelse med dit første besøg på hjemmesiden. 

12.     Hvorfor bruger vi cookies? 

Når du besøger www.aktivguld.com første gang, modtager du automatisk en cookie. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din web browser (f.eks. Internet Explorer, Firefox, Safari, etc.) og som registrerer dig som unik bruger. Denne cookie identificerer Aktiv Gulds webserver, når du besøger www.aktivguld.com og registrerer anvendelsen heraf. På den måde kan hjemmesiden genkende din computer, tablet eller smartphone og din IP-adresse fra besøg til besøg og dermed indsamle information om, hvilke sider du besøger, hvilke funktioner du bruger, samt hvornår og hvor længe det sker. Cookies kan endvidere anvendes til at målrette annoncer.

Aktiv Guld anvender cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker med henblik på at belyse, hvem der besøger www.aktivguld.com.

Aktiv Guld registrerer oplysninger som IP-numre, antal bytes sendt og modtaget, Internet-host, tid, browsertype, -version -og sprog, dato, osv. Denne type informationer giver os mulighed for at tilpasse og oprette indhold og tjenester, så de stemmer overens med dine interesser og ønsker. Cookien er ikke et program og kan ikke indeholde virus.

13.     Samtykke til brug af cookies

Du vil blive bedt om at give dit samtykke første gang, du besøger vores hjemmeside og efterfølgende, hvis du ved tidligere besøg har takket nej. Det er frivilligt, om du vil acceptere cookies. Hvis du har givet samtykke til cookies i forbindelse med dit første besøg, vil du ikke blive bedt om at give samtykke igen, hvis du efterfølgende besøger hjemmesiden igen fra samme browser. Dit samtykke vil således blive ”husket” ved dine efterfølgende besøg på hjemmesiden. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage via linket nedenfor. 

Aktiv Guld er berettiget til at anbringe teknisk nødvendige cookies på din computer, tablet eller smartphone uden samtykke, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke. 

Dit samtykke gælder for følgende domæne: www.aktivguld.com.

14.     Cookies på Aktiv Gulds hjemmeside

Vores hjemmeside bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Vi benytter overordnet følgende former for cookies:

 • Teknisk nødvendige cookies: hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.
 • Statistiske cookies: hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.


Du kan læse mere om de enkelte cookies og deres formål ved at trykke på "Vis detaljer" i cookiedeklarationen. Cookies med personoplysninger om dig må kun anvendes til de specifikke formål, der er anført i denne persondata- og cookiepolitik. 

15.     Sådan kan du slette eller helt undgå cookies

Du kan til enhver tid ændre eller trække dit samtykke til cookies tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, sætter vi alene de cookies, der er nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. Du kan ændre dit samtykke ved at klikke på genvejstasten (”den grønne cirkel”), der findes i nederste venstre hjørne på hjemmesiden.  

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil der automatisk blive blokeret for de pågældende cookies i din browser og det er ikke nødvendigt at ændre i dine browserindstillinger. 

Hvis du slet ikke ønsker, at der lagres cookies på dit IT-udstyr, kan du blokere for cookies i dine browserindstillinger.

16.     Hvor længe bliver cookies gemt?

Det varierer, hvor længe bestemte cookies bliver opbevaret på dit IT-udstyr og browsere. Cookies funktionsvarighed (udløbsdato) beregnes ud fra dit seneste besøg på hjemmesiden. Når en cookies funktionsvarighed udløber, bliver den automatisk slettet. De forskellige cookies' funktionsvarighed fremgår ved at trykke på ”Vis detaljer” i cookiedeklarationen.

17.     Tredjepartcookies

Nogle cookies bliver sat af tredjeparter på Aktiv Gulds hjemmeside. Vi deler oplysninger om din brug af vores hjemmeside med sådanne partnere.

Google 

Google Analytics arbejder med en cookie til at spore brugeraktivitet. Cookien indeholder et tilfældigt genereret ID, der anvendes til at genkende din browser, når du læser en webside der bruger Google Analytics. Cookien anvendes til webanalyse. Vi anvender Google Analytics til at måle og analysere aktiviteten på vores hjemmeside www.aktivguld.com, såsom køb, besøgte sider, geografi og adfærdsmæssig historie. 

MailChimp

Vi benytter MailChimp til udsendelse af nyhedsmails og opbevaring af mailadresser. Når du tilmelder dig vores nyhedsservice, giver du samtidig tilladelse til, at dine oplysninger overføres til MailChimp og behandles efter MailChimps privatlivspolitik.

Vimeo

Vimeo indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet gennem en indlejret video player til analyse og rapporteringsformål.

Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester. Du kan altid trække dit samtykke tilbage, se afsnit ovenfor. For mere information om deres brug af dine oplysninger henvises til at læse mere om de enkelte cookies ved at trykke på "Vis detaljer" i cookiedeklarationen og finde informationer i de tilhørende links. 

18.     Kontakt

Hvis du har spørgsmål til de cookies, vi anvender, eller vores cookiepolitik, er du velkommen til at kontakte os:

Aktiv Guld A/S
Vallensbækvej 46
2625 Vallensbæk
CVR nr. 20309598 
Tlf. nr.: 4366 2000
E-mail: ag@aktivguld.com

Hvis du ønsker at kontakte os angående dit samtykke, angiv venligst dit samtykke-ID og -dato.


*Denne persondata- og cookiepolitik er senest ændret den 11. december 2020.