Giftmeddelelser er lovpligtige og skal fornys hvert 3. år

Virksomheder, som anvender giftige stoffer og blandinger til erhvervsmæssig brug, skal indsende meddelelse herom til de ansvarlige myndigheder. Som leverandør af kemikalier er vi hos Aktiv Guld ifølge lovgivningen forpligtet til at sikre, at køberen har tilladelse til at købe kemikalier. Derfor skal en giftmeddelelse sendes til os, før vi kan sælge kemiske produkter til dig.

Husk, giftmeddelelser skal fornys hvert 3. år.


Nedenstående kemikalier kræver giftmeddelelse:

  • Blanka
  • Borsyre
  • Borax
  • Flux
  • Kaliumscyanid
  • Prøvesyre 925 sølv
  • Sølvbad
  • Oxyd
  • Guldbad 3 g

Du indberetter din giftmeddelelse hos Miljøstyrelsen her

Har du spørgsmål, kan du rette henvendelse til Miljøstyrelsens Informationscenter på telefon: +45 72 54 44 66 eller e-mail: info@mst.dk.

Læs faresymboler, før du anvender kemikalier​

Kemiske produkter er mærket med faresymbol. På emballagen fremgår det endvidere hvilken risiko, der er ved at anvende kemikaliet, og hvordan du bedst beskytter dig mod skader. Sørg for at læse dette, inden du tager kemikalierne i brug.

> Læs mere om de forskellige faresymboler og få gode råd om farlige kemikalier her

Er uheldet ude?

Giftlinjen er åben døgnet rundt og er klar til at fortælle dig, hvad du skal gøre, samt hvor og hvordan, du får den rigtige behandling, hvis uheldet er ude.

Ring til giftlinjen på telefon: 82 12 12 12