Aktiv Guld
Luk

Har du styr på dine lovpligtige stempler?

Det er umuligt at vurdere de ædle metallers ægthed på guld og sølv blot ved at kigge på overfladen. Derfor foreskriver en lov, at der i alle varer skal være stempler, der garanterer ægtheden.

Navnestempel


Navnestemplet og holdighedsstemplet

En ægte vare skal være udstyret med to stempler; et navnestempel og et holdighedsstempel.

Navnestempel
Et navnestempel skal angive den danske producents eller importørs registrerede bogstaver i form af navn eller forkortelse. Navnestemplet skal være indregistreret.

> Du kan finde mere information om, hvordan du ansøger om et navnestempel her.

Læs mere om navnestemplet

Holdighedsstempel
Et holdighedsstempel angiver varens holdighed, hvilket vil sige indholdet af et ædelt metal målt i promille af legeringens vægt. Holdighedsstemplet er en kvalitetsbetegnelse og kundens garanti for, at mængden af ædelt metal er tilsvarende det anførte i loven.

Læs mere om holdighedsstemplet

Kontrol og ansvar

Den danske ædelmetalkontrol FORCE-Dantest CERT kontrollerer, at lovens bestemmelser overholdes ved uanmeldte besøg hos virksomheder, der forarbejder og handler med ædelmetal varer. Ansvaret for, at stempellovens bestemmelser overholdes, hviler på sælger. Hvis kravene til holdigheden ikke opfyldes, kan det medføre et bødeforlæg på 50.000 kr. Derfor er det vigtigt, at din virksomhed har styr på lovgivningen for stempler på dine varer.

Du kan blive klogere på lovgivningen her.

Eksporterer du til udlandet?

Hvis din virksomhed eksporterer varer til udlandet, gælder der ligeledes en række lovgivninger.

> Du kan finde oplysninger om regler for stempling i andre lande her.


Læs også: