Aktiv Guld
Luk


Verdensmål for bæredygtig udvikling


​Hvad kan vi bruge verdensmålene til?

Til forskel fra FN’s tidligere mål, handler de 17 verdensmål ikke kun om udviklingslandene, men også om lande som for eksempel Danmark. Det gør, at vi også må spørge os selv, hvad vi kan gøre, for at møde de udfordringer vi har herhjemme? Hvad gør vi for at sikre en bæredygtig udvikling i vores del af verden? Ingen kan løse det hele selv, det handler om, at vi er mange, der løfter i flok.

For Aktiv Guld er verdensmålene gode at bruge til at få klarlagt, hvad vi allerede gør indenfor bæredygtighed. De er også gode at bruge til en fælles snak om, hvor og hvad vi vil fokusere på for fremover at blive endnu bedre til det.  

Det handler om, at være realistisk omkring hvad vi vil bidrage med i forhold til, hvad vi kan bidrage med. Hvad synes vi er god udvikling, som vi vil prioritere at arbejde med.

I Aktiv Guld har vi valgt at fokusere på tre af verdensmålene. Det betyder ikke, at vi mener, at de andre mål ikke er vigtige. Det betyder blot, at det er indenfor disse tre mål, at vi i hvert fald kan se, at vi gør en forskel.

Aktiv Gulds fokusområder

Mål 4 - kvalitetsuddannelse

Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Aktiv Guld har i snart to årtier afholdt kurser efterspurgt af professionelle og folk med interesse i branchen. Det er vigtigt for os at holde fast i traditionelle håndværksmetoder og -teknikker, ligesom vi gerne vil være med til at styrke branchen med videreuddannelse og holde den opdateret med nye teknikker og teknologier.

Gennem de sidste 10 år har Aktiv Guld haft fulde huse på vores klassiske fattekursus og på vores GRS fattekurser. Der var kursister fra store dele af Danmark, såvel som fra mange af de nordiske lande, som vi handler med til dagligt. Det var som altid en fornøjelse at se, hvordan kursisterne skaber et fagligt fællesskab og netværk, erfaringsudveksler, videregiver færdigheder og inspirerer gensidigt med deres engagement og entusiasme.

> Se Aktiv Gulds kurser til professionelle guldsmede og fagfolk i branchen

Mål 8 - anstændige jobs og økonomisk vækst

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Aktiv Guld har fokus på at en arbejdsplads skal indrettes efter de mennesker der arbejder der, og ikke omvendt.

Det betyder, at de maskiner vi sælger har ergonomi i højsædet. De hjælper til at dem, der bruger dem, ikke bliver nedslidte før tid, og de hjælper til, at den enkelte kan få mere ud af sin tid. Det sikrer ikke kun anstændige jobs men også økonomisk vækst, hvorfor verdensmål nummer 8 også er vigtigt for os.

Mål 12 - ansvarligt forbrug og produktion

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål nummer 12 er et af de helt centrale verdensmål for Aktiv Guld. Det handler blandt andet om at udnytte vores naturressourcer bedst muligt, om forsvarlig håndtering og brug af kemikalier, og om at vi som virksomhed fører produkter, der bidrager til en bæredygtig udvikling.

Hos Aktiv Guld forhandler vi værktøj og maskiner af høj kvalitet, som har en lang levetid. Vi fører ligeledes maskiner, der hjælper til at begrænse brugen af kemikalier, og derudover har vi fokus på følgende cirkulære principper:

Genanvendt guld

Du kan med fordel levere dit gamle guld samt filing tilbage til Aktiv Guld, så sender vi det til raffinering, hvor det renses og ender som rent guld, hvorefter det kan komme tilbage i kredsløbet. På den måde kan vi bidrage til en guldproduktion, der tager hensyn til miljømæssige og sociale aspekter.

> Læs mere​​​​​​​

Genanvendt rhodium

Hos Aktiv Guld tager vi imod dit brugte rhodiumbad og sørger for, at det bliver sendt til genanvendelse og bliver til nyt rhodiumkoncentrat. På den måde sikrer vi, at det farlige affald ikke ender de forkerte steder til skade for miljøet. For hver liter rhodiumbad modtager du 250 kr.

> Læs mere


LÆS OGSÅ:Jentner tager et vigtig skridt i den grønne omstilling med nyt rhodiumprodukt

Jentner Plating Technology har taget et stort skridt i den bæredygtige retning og tilbyder nu det første rhodiumbad, der er lavet af 100% genbrugsmaterialer.

Læs mere

Emballage & tryksager

Vi stræber efter at anvende 100 % miljøvenligt emballage.

Læs mere