Aktiv Guld
Luk
Omvendt moms

Omvendt betalingspligt for moms ved køb og salg af guld og metalaffald

Der er omvendt betalingspligt for moms af guld, når en momsregistreret virksomhed i Danmark aftager investeringsguld fra en leverandør, der er frivilligt registreret for leverancer af investeringsguld, eller aftager guld, der som råmetal eller som halvforarbejdede produkter har en lødighed på 325 tusindedele eller derover. Der er endvidere omvendt betalingspligt ved handel med metalskrot.

Den omvendte betalingspligt betyder, at sælger ikke skal beregne, opkræve og indbetale moms. Den faktura, der udstedes i forbindelse med et salg, må derfor ikke indeholde et momsbeløb. Det er herefter køber, der på grundlag af fakturabeløbet skal beregne og indbetale 25 pct. dansk moms.

Når momsangivelsen skal udfyldes, angiver sælger salgsbeløbet i rubrik C, mens køberen angiver den beregnede moms i momsangivelsens almindelige rubrik vedr. salgsmoms. Er køber momsregistreret, kan beløbet også skrive på som købsmoms jf. momslovens almindelige regler om fradragsret.

Vi anbefaler, at du altid konsulterer din egen revisor, for at sikre en korrekt håndterings af momsreglerne.

> Læs mere om reglerne for omvendt moms her

Læs også:

Regler for kemi i smykker

Miljøministeriet har indført regler for farlige kemiske stoffer i smykker. Det drejer sig bl.a. om nikkel, bly, cadmium og kviksølv.

Læs mere >

Giftmeddelelse

Virksomheder, som anvender giftige stoffer og blandinger til erhvervsmæssig brug, skal indsende meddelelse herom til de ansvarlige myndigheder.

Læs mere >